Leverandører betingelser hos Findo.dk IvS

For at man som leverandør kan modtage kundehenvendelser, skal man, som leverandøren acceptere Findo.dk IvS´s ”brugervilkår” og ”leverandør betingelser”.

Opførsels og service kodex

Findo.dk er lavet til kunder, som ønsker en seriøs formidling. Derfor er det helt afgørende at alle leverandører og dens medarbejder, har en vis standart af service, samt at udvise en ordentlig opførsel. Her tænkes bl.a. på sprogbrug, overholdes af tidsfrister og ikke mindst, en professionel håndtering af eventuelle konflikter med kunder og Findo.dk generelt. En afvigelse fra Findo.dk´s opførsels og service kodex, anses af Findo.dk som en væsentlig afvigelse fra aftalen/aftalerne mellem Findo.dk og leverandøren.

Kundedata og brugsret

Alt kundedate du som leverandør får adgang til, via Findo.dk er ejet af Findo.dk. Kundedataen må kun bruges til at kontakte kunden med henblik på at sælge det produkt, som kunden forespørger. Det er en væsentligt misligholdelse af aftalen med Findo.dk, hvis kontakten med kunden, bliver upassende eller på nogen måde har andre hensigter, end at sælge det/de produkter, som kunden ønsker tilbud på. .

Leverandørdata og brugsret

Alle data som leverandøren levere til Findo.dk er Findo.dk´s ejendom. Det står Findo.dk frit for at udlevere til 3. mand og udgive efter Findo.dk´s ønske.

Ansvarsfraskrivelse

Som leverandør acceptere du, at alle tilbud og aftaler mellem dig og kunden, ikke indbefatter Findo.dk som part. Det er alene din virksomhed, som leverandør der giver tilbuddet og handler med kunden.

Ophævelses af aftalen

Det står Findo.dk frit for at ophæve alle aftaler med en leverandør, i tilfælde af leverandøren laver en væsentlig misligholdelse. I tilfælde af en væsentligt misligholdelse vil Findo.dk gøre leverandøren opmærksom på misligholdelsen og giver leverandøren mulighed for at udbedre en misligholdelse. Dog er det ikke et krav at Findo.dk giver leverandøren mulighed for udbedring. Det er ikke muligt for leverandørerne at ophæveaftalen.

Betaling og platform

For at kunne modtage henvendelser, skal du som leverandør betale og indsamle kundeinformationer via Findo.dk´s platform. Hvis en aftale, med Findo.dk udenom vores platform er gyldig, skal det skriftligt godkendes af Direktøren for Findo.dk og som leverandør skal du samtidig acceptere, vores leverandør og brugerbetingelser.

Kontakt fra Findo.dk

Findo.dk kontakter leverandører via telefon, e-mail og sms når Findo.dk har et relevant kunde emne til dig. Hvis du ønsker at ændre i dine præferencer kan du altid gøre det online på din profil.